Alle data aan de lezer

Op basis van allerlei cijfers concludeert Knack deze week op de cover dat de Vlaamse steden krap bij kas zitten. Gespreid over 4 bladzijden wordt aan de hand van cijfers van de Vlaamse overheid, het Rijksregister, Belfius, Kind en Gezin en de VDAB getoond dat de financiële situatie van de 13 Vlaamse centrumsteden niet rooskleurig is.

introdossier

Goed dat Knack de weg naar deze data vond en er conclusies uit trekt. Bovendien is het artikel voorzien van heel wat goed leesbare grafiekjes en een kaartje. Enkele details zouden nog beter kunnen aan de visualisaties en tijdens het lezen van de tekst is het wel telkens zoeken naar de bijpassende grafiekjes, maar het resultaat mag er zijn.

gemeenteschulden

3 op 4 blijven op datahonger zitten

Maar wat als je, net als driekwart van de Vlamingen, niet in een centrumstad woont, maar wel in een van de 295 andere Vlaamse gemeenten? Dan blijf je op je datahonger zitten. De situatie van de centrumsteden is specifiek en inderdaad ernstiger dan deze van andere gemeenten, zoals blijkt uit de cijfers. Maar hier laat Knack een grote kans onbenut.

Op knack.be vinden we over dit dossier enkel het artikel Vlaamse steden krap bij kas, een korte samenvatting met de grafiekjes als afbeelding bijgevoegd. In de veronderstelling dat Knack beschikt over de data van alle gemeenten (waar we toch mogen vanuit gaan: het eerste deel van het artikel gaat over alle Vlaamse steden en gemeenten samen en een datadump voor alle gemeenten zou even gemakkelijk moeten gaan als een voor de 13 behandelde), zou online een mooie interactieve visualisatie kunnen uitgebouwd worden.

Uiteraard zou geïnvesteerd moeten worden in de ontwikkeling van een dergelijke ‘app’. Maar na alle moeite om de data te verzamelen slechts 4,2 procent van de data gebruiken (13 op 308 gemeenten) en driekwart van de Vlamingen onzichtbaar laten, lijkt mij niet efficiënt.

Nieuwsblad doet beter

Dat het ontsluiten van data online beter kan, bewijst nieuwsblad.be deze week. Ze gaan daarbij ook nog eens van het lokale (gemeente) naar het hyperlokale (wijk), een grote plus.

Op basis van gegevens over belastingaangiftes van de FOD Economie concludeerde Het Nieuwsblad dat de Leopold II-wijk in Tervuren de allerrijkste buurt van Vlaanderen is. De analyse in het artikel is heel beperkt, maar het interessantste deel staat onderaan.

Daar vinden we een visualisatie (gemaakt met het gratis Tableau Public), waar je de gegevens van de wijken van je eigen gemeente kunt opvragen.

Hiermee kan elke Vlaming opzoeken hoe hij het het er qua inkomen vanaf brengt ten opzichte van het gemiddelde in zijn wijk en hoe zijn wijk het doet ten opzichte van de andere wijken van zijn gemeente. Ook hier is nog veel ruimte voor verbetering (niet iedereen zal bijvoorbeeld de naam van zijn wijk kennen en de data schreeuwen natuurlijk om een weergave op kaart), maar alle gegevens zijn beschikbaar en doorzoekbaar.

Eerst print of online, eerst lezer of redactie?

Deze vergelijking laat een duidelijk verschil zien in strategie in het omgaan met data: Knack verzamelt data voor een papieren dossier en doet er online zo goed als niets mee, terwijl Het Nieuwsblad eerst online denkt en er in de krant maar beperkt aandacht aan besteedt (althans, dat denk ik toch. Ik ben geen Nieuwsbladlezer, maar zusterkrant De Standaard ging enkel een kijkje nemen in de duurste wijk en geeft een top 3 van rijkste en armste wijken in Vlaanderen).

Een datajournalist moet uit data verhalen kunnen halen. Dikwijls is het verhaal maar 1 facet of 1 afwijkende waarde in de data. Maar als het gaat over (hyper)lokale data, moet je de lezer (en zeker de online-lezer) de data kunnen geven die het meest relevant voor hem is. Het Nieuwsblad geeft de lezer de mogelijkheid zelf in de data te zoeken en stelt zo de lezer centraal. Knack geeft een goede analyse over 1 facet van de data (de steden), maar biedt driekwart van de Vlamingen geen antwoord op de vraag ‘Hoe zit het bij mij?’. Een gemiste kans, volgens mij: de eenvoudige visualisatie van nieuwsblad.be werd al meer dan 130.000 keer bekeken.

Comments are closed.