Wat rijen en kolommen selecteren in Excel, een klik op het ‘Grafiek’-icoontje en een knip-en-plak naar Powerpoint: ziedaar het recept van een typische dataverhaal zoals het op zovele plaatsen wordt verteld. Maar werden wel de juiste gegevens geselecteerd? Zitten er niet meer verhalen verscholen in de data? Wanneer kies je voor een taartdiagram en wanneer voor een lijngrafiek, staafdiagram of een meer exotische visualisatie? Hoe krijg je de gegevens op een kaartje? En zou het toch niet mooier zijn om wat beweging in dat grafiekje te krijgen?

Als ingenieur ken ik cijfers en kaartjes, als journalist ken ik het vertellen van verhalen. Datavisualisatie vertelt de verhalen verscholen in de data. Als academicus, bedrijfsleider, kmo, ambtenaar, medium of studiebureau beschikt u over cijfers, spreadsheets en databanken. Ik kan u helpen met het inzichtelijk maken van de data voor uzelf of een dataverhaal te vertellen voor uw klanten, uw collega’s, uw oversten of het publiek in het algemeen.

Ik maak grafieken, kaarten en digitale verhalen.

Ik geef workshops en advies over

  • datavisualisatie in het algemeen
  • communiceren van cijfers
  • data- en visualisatietools
  • werken met data: cleaning, formatting, analyse, visualisatie
  • datajournalistiek
  • cartografie (online en offline)
  • evaluatie en usability testing: wat doet u nu met uw data? Hoe zou het beter kunnen?

 

Comments are closed.