Over tijd en lijnen

Ik wil het even hebben over het weergeven van tijd op tijdlijnen en  grafieken tijdlijnen. Aanleiding is onderstaande ‘infografiek’ van De Redactie.

150813_centralesinc

Goed idee om de nucleaire incidenten in België eens op een rijtje te zetten. Maar bij een tijdlijn hou je toch maar beter de tijd beter in de gaten.

Hiermee bedoel ik dat de visuele afstand tussen de voorgestelde momenten in de tijd evenredig zou moeten zijn met het tijdsinterval tussen de momenten. Kijk bijvoorbeeld naar de laatste 2 incidenten, die dateren van 7 en 13 augustus 2015. In de tijd liggen deze vlak bij elkaar (slechts 6 dagen verschil), visueel liggen ze ongeveer even ver uit elkaar als de eerste twee momenten (5 juli 2005 en 19 juli 2007), die meer dan 2 jaar uit elkaar liggen.

Als de intervallen tussen de incidenten correct worden weergegeven, dan ziet de tijdlijn er zo uit:

nucleairetijdlijn

Heel duidelijk is te zien dat de meest recente incidenten elkaar veel sneller opvolgen dan de incidenten verder in het verleden. Dat is in de originele tijdlijn veel minder duidelijk, zeker als je niet aandachtig de datums zou aflezen en mentaal de intervallen zou berekenen (wat uiteraard veel meer hersenwerk vergt dan waneer de intervallen correct visueel worden voorgesteld).

Tijd op grafieken

Hetzelfde principe geldt (des te meer) voor grafieken: geef steeds de tijdsintervallen juist proportioneel weer. Vergelijk bijvoorbeeld deze twee simpele grafieken, die beide dezelfde gegevens voorstellen.

Fout

Goed

Verticaal of horizontaal?

Visueel loopt tijd van links naar rechts. Dat is een wijd aanvaarde conventie en ook de rede waarom de play-knop van een YouTube-video naar rechts wijst. Maar gezien de beperkte horizontale ruimte op een webpagina en de behoorlijk grote hoeveelheid tekst die in veel tijdlijnen moet weergegeven worden, lijkt een verticale tijdlijn online wel logisch.

Maar moet die dan chronologisch oplopen of aflopen? Beginnen we bovenaan met het meest recente, en dus meest relevante nieuws? Of volgen we de evolutie van de tijd?

De oplossing

Van een medium zonder papieren poot als de VRT zou je mogen verwachten dat ze het digitale helemaal omarmen. Maar Timeline.js is op De Redactie blijkbaar nog niet bekend. Met Timeline.js kan je vanuit een Google Sheet heel simpel een interactieve tijdlijn in elkaar steken, met foto’s en video’s. De lezer kan met knoppen in- en uitzoomen en eenvoudig door de tijd navigeren. De redactie’s van demorgen.be, standaard.be, nieuwsblad.be en ook wij gebruiken Timeline.js regelmatig. Een grote tip dus voor deredactie.be.

Hieronder een tijdlijn die ik met Timeline.js in elkaar stak.

Add Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *